Psykodynamisk psykoterapi

Psykodynamisk psykoterapi

Psykodynamisk psykoterapi är en samtalsbehandling och är ett nära samarbete mellan en psykoterapeut och den som söker hjälp. Efter bedömningssamtal sker en överenskommelse hur ofta och hur länge behandlingen skall pågå. Det kan handla om att träffas några gånger för att få perspektiv på en konkret svårighet. Det kan också handla om en fokuserad tidsbegränsad psykoterapi.

Man kan också gå i längre psykoterapi där man träffar sin psykoterapeut en eller flera gånger i veckan under en längre tid för möjlighet till en mer fördjupande dialog.