Tjänster

Individuell psykoterapi

Individualterapi

Att gå i individuell psykoterapi innebär att man tillsammans med psykoterapeuten arbetar med och reflekterar över det som är problematiskt och smärtsamt. I samspelet med psykoterapeuten söker man orsak till och förståelse för det svåra för att därigenom öka medvetenheten om sig själv. Ökad självkännedom och förståelse för sin inre och yttre värld stärker möjligheten att hantera sina känslor och fatta genomtänkta beslut samt att hantera sina relationer på ett konstruktivt sätt.

De individuella samtalen varar i 45 minuter.

Parterapi i Mariefred

Parterapi

Att gå i parterapi innebär att man tillsammans med psykoterapeuten undersöker orsaker till och söker förståelse för de konflikter och problem som kan uppstå i en parrelation. Att tillsammans synliggöra destruktiva mönster och vad detta har för konsekvenser för förhållandet. Att få möjlighet till dialog med varandra och att kunna reflektera tillsammans kring det som händer i relationen. Att gå i parterapi kan antingen handla om att hitta nya, konstruktiva vägar att gå tillsammans eller att avsluta relationen på ett värdigt och respektfullt sätt mot varandra där också sorgen ges utrymme.

Parsamtalen varar i 90 minuter.

Krissamtal hos en psykoterapeut

Krissamtal

En kris kan uppstå när man drabbas av en plötslig och oväntad yttre påfrestning såsom sorg, olycka eller förluster av olika slag. Man kan också hamna i en kris som är mera relaterat till utvecklingsövergångar i livet såsom vuxenblivande, att få barn eller pensioneras. Om de tidigare erfarenheter man har inte är tillräckliga för att förstå och bemästra den aktuella situationen kan man känna behov av att samtala med en professionell person så att känslor och upplevelser kan bearbetas och möjliggöra att de blir mer hanterbara.

Krissamtalen varar i 45 minuter.